Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach.

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • administratorzy na bieżąco uzupełniają informacje i dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Honorata Florczak , adres poczty elektronicznej: ps2humniska@o2.pl

Kontaktować się również można dzwoniąc na numer telefonu przedszkola:13 43 412 55. Tą sama drogą można składać wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola; Adres: Humniska 848  36-206 Humniska, na adres e-mail: ps2humniska@o2.pl; telefon: 13 43 412-55.  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 • Aby dostać się do budynku przedszkola należy otworzyć bramkę ogrodzeniową, pokonać dwa stopnie (nie ma dostępnego podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 • W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Toalety nie są dostosowane dla niepełnosprawnych.
 • Obok budynku przedszkola znajduje się parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Kategorie

Najnowsze komentarze