Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzozów na rok szkolny 2019/2020.

 Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Brzozów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieckaw postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole / szkoła będą dysponować wolnymi miejscami. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.:

 • obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się
  w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata – 100 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole
  – 80 pkt,
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VII szkoły podstawowej lub do klas gimnazjalnych w szkole podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny – 60 pkt,
 • jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się
  w trybie dziennym – 40 pkt,
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – 20 pkt,

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:

 • zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie
  z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,
 • oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

O przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Brzozowa z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.

Wnioski do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy składać w dniach od 4 lutego 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r. W dniu 22 marca 2019 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do dnia 29 marca 2019 r. rodzice mają czas na potwierdzenie w formie pisemnej woli przyjęcia do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu 2 kwietnia 2019 r. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach ustalonych w w/w zarządzeniu. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola uzyskają Państwo w  przedszkolu.

Autor: Barbara Piotrowska


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Najnowsze komentarze